Om oss

twitterpinteresttwitterpinterest

Sara Johansson

Sara Johansson är författare och beteendevetare med en magisterexamen i psykologi och vidareutbildning i psykotraumatologi på avancerad nivå vid Göteborgs respektive Uppsala universitet.

Foto: Mia Carlsson/Natur & Kultur.

Sara har omfattande fälterfarenhet av det akuta skedet av katastrofer och svåra händelser, bland annat vid tsunamikatastrofen i Sydostasien, i Syrien, i det svårt översvämningsdrabbade Södra Pakistan, där en yta lika stor som England täcktes av vatten, samt i Oslo i omedelbar anslutning till terroristdåden mot regeringshögkvarteren. 

Hon har särskild erfarenhet av barns reaktioner och behov i det akuta skedet av katastrofer, av att stödja föräldrar och nyfödda barn, hur fysisk närhet påverkar spädbarn fysiologiskt och emotionellt samt av exceptionell begåvning (grader av s. k. särbegåvning). I Sverige har Sara arbetat med familjer där ett barn eller en vuxen är allvarligt sjuk och/eller har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Sara utbildar nationellt och internationellt om vuxnas och barns reaktioner och behov vid svåra händelser. Bland kunderna återfinns exempelvis Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi samt Utrikesdepartementet. Hon föreläser också om Jesper Juuls teorier kopplade till forskning vid Family-Labs utbildning för seminarie- och familjehandledare.

Sara har en särskild talang för att finna känslan i vetenskap och skriver tal, artiklar och krönikor. Hennes föreläsningar lockar varje år tusentals åhörare. Hon brinner för att förklara kunskapen om vad som hjälper i det svåraste av allt precis så komplex och gripande som den är.

Så här säger Sara själv om sitt arbete:

”Jag brinner för att de som lyssnar till mig ska förstå, men också beröras. Mitt mål är att kunskap ska inge mod – mod att ställa sig nya frågor, utveckla verksamhet; mod att göra den där viktiga skillnaden. Samtidigt vill jag sträva efter att behålla den komplexitet som ofta är fallet, jag är inte en person som tror på enkla sanningar.

I mitt arbete har jag valt att också arbeta med de allra yngsta barnen. Samhället anser ofta att de allra yngsta inte kan påverkas, men tidigt i livet finns fantastiska möjligheter att påverka vår framtida hälsa.

Svåra händelser är en del av jobbet och livet, för alla. De goda nyheterna är att vi med relativt små åtgärder, kan göra stor skillnad i många människors liv.”

Sara är tidigare rådgivare vid internationella Röda Korsets huvudkontor med ansvar för barns och vuxnas akuta psykologiska reaktioner och behov i 188 länder.

Hon är en av två författare till boken Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft (Natur & Kultur, 2013). Boken används på många grund- och vidareutbildningar för professionella som möter barn och vuxna i kris.

 

Helena Hermansson 

Foto: Försvarshögskolan.

Helena Hermansson är stats- och beteendevetare och har en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet samt en kandidatexamen i psykologi med inriktning mot gruppsykologi och ledarskap från Stockholms Universitet. 2017 publicerades Helenas doktorsavhandling.

Helena arbetar just nu heltid som analytiker och forskare vid Försvarshögskolan och Uppsala universitet. Helenas forskning rör samhällens och länders motståndskraft mot naturkatastrofer och hur människor arbetar bäst tillsammans under sådana yttre påfrestningar. Särskilt fokus ligger på hur politiska och administrativa system påverkar möjligheterna för organisationer och individer att samverka och att dessutom lära ifrån tidigare inträffade katastrofer.

Tidigare arbetade Helena under många år med personalfrågor på ett stort transportföretag inom den privata sektorn.

Varför heter vi Creative Mammals?

Vi heter Creative Mammals eftersom vi helt enkelt är två mycket kreativa däggdjur. Vi brinner för att förmedla kunskap som tar fram det bästa i människan. Vår huvudsakliga verksamhet är att föreläsa och utbilda i krisstöd. Däremellan fotograferar vi, och skriver texter.

Vi, Sara Johansson och Helena Hermansson, träffades för femton år sedan i Svenska Röda Korset där vi båda var engagerade som frivilliga. Vi insåg snart att vi delade många värderingar och åren i Röda Korset gav oss många unika erfarenheter. Vi bestämde oss för att vi måste arbeta mer ihop.