Öppna föreläsningar och utbildningar

twitterpinteresttwitterpinterest

Aktuella utbildningar 2018:

Nyhet: FÖRDJUPNINGSUTBILDNING KRISSTÖD I FÖRSKOLA OCH SKOLA med Sara Johansson och Petra Krantz Lindgren! Göteborg 20-21 sept 2018

Krisstöd inom förskola och skola är ett högaktuellt ämne; både inför större händelser och i svåra situationer i vardagen som sjukdom i en familj, skilsmässa eller när det gäller att möta nyanlända elever.

I september erbjuder vi nu därför en öppen fördjupningsutbildning i krisstöd, för pedagoger, specialpedagoger, rektorer/förskolechefer och andra yrkeskategorier som behöver ha ökad kunskap om krisstöd i vardagen, samt inför större svåra händelser.

Lärare är Sara Johansson, beteendevetare och författare med mycket stor praktisk erfarenhet av krisstöd nationellt och internationellt, samt Petra Krantz Lindgren, också hon beteendevetare med stor praktisk erfarenhet av att handleda och undervisa pedagoger. Kursen ges i september månad i Göteborg.

Mängdrabatt ges om flera personer från samma arbetsgivare/arbetsplats önskar delta.

Ur innehållet:

– Vanliga reaktioner hos barn och unga 0-20 år, vägledande principer för att ge stöd i vardagen.
– Särskilda överväganden vid händelser som drabbar många barn och unga samtidigt exempelvis våldshandlingar, trafikolyckor, terrorism.
– Att förstå behov bakom vanliga problembeteenden hos barn, exempelvis att bete sig störande i samlingssituationen eller i klassrummet.
– Tecken på att barn traumatiserats, och hur trauma i barndomen kan påverka den fysiska och psykiska hälsan.
– Att lyssna för att förstå; redskap vid samtal som upplevs svåra med föräldrar eller medarbetare/kollegor.
– Att sätta gränser med respekt, utan att skrämma eller kränka barnet eller den unge.
– Tips för uppdatering av krisplanen på en förskola eller skola.
– Att ta hand om sig själv och personalen efter en kris; vad hjälper när det svåraste inträffar? Varför debriefing inte rekommenderas och vad som ska göras istället.

Läs mer om utbildningen och om anmälan via länken här:

Krisstöd i förskola och skola – inbjudan till fördjupningskurs med Sara Johansson och Petra Krantz Lindgren ht 2018

 

Här lägger vi kontinuerligt upp öppna utbildningar och konferenser där Sara Johansson medverkar.

 

Om du vill att det ska ordnas en föreläsning eller utbildning på din ort, prata gärna med din arbetsgivare, kommun, landsting, bibliotek eller förening, som oftast är de som står som arrangör. Vi vill gärna att kunskap om krisstöd når ut till allmänheten.

Tyvärr behöver vi ibland bland tacka nej på grund av stor efterfrågan. Saras arbets- och restid är begränsad och vi hoppas på förståelse för det.

 

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER tidigare år, URVAL:

KRISKOMUNIKATION I OFFENTLIG SEKTOR, 30 mars 2017 i Stockholm:

Att arbeta effektivt med kriskommunikation i en allt mer digital och komplex kontext

En heldag där flera olika aspekter av kommunikation vid kriser såväl som intressanta praktikfall från bland annat Utrikesdepartementet ingår. Sara Johansson föreläser om psykologiska aspekter som bland andra kommuner och landsting bör tänka på när det gäller kommunikationen, samt ger konkreta tips om vad man ska tänka på när man kommunicerar och ger stöd under och efter krisen, inte minst till sin egen personal.

Läs mer och ladda ner inbjudan som PDF här!

 

 

SKOLSJUKSKÖTERSKEKONGRESSEN 27-28 april 2017 i Göteborg:

Krisstöd – att stärka elevers motståndskraft

Sara Johansson

Psykotraumatolog och författare, Creative Mammals

Torsdag 27 april, kl.15.40-16.25  Spår 2

Sara Johansson är psykotraumatolog och tidigare expert vid internationella Röda Korset. Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt ämne. Krisstöd och krisberedskap är en viktig del av skolsköterskans arbete. I den här föreläsningen ger Sara en kort och inspirerande grund för att förstå och möta barn och vuxna som är med om svåra händelser t. ex. att fly sitt hemland, dödsfall eller sjukdomsbesked. Följ med på en spännande resa som berättar vad som hjälper oss människor igenom det svåraste av allt!

Länk till kongressen och anmälan, klicka här!

 

GRATIS UTBILDNING I KATASTROFPSYKOLOGI FÖR JOURNALISTER

Attentatet i Trollhättan, Tsunamin, Göteborgsbranden – trafikolyckor, bränder, familjetragedier.
Först på plats är polisen, kyrkan, kristeamen – och journalisterna.

I dag finns djup kunskap om vad som händer biologiskt och psykologiskt med dem som är med om en dramatisk händelse. Hur kan man bemöta en skadad eller chockad människa? Hur kan samarbetet mellan journalister, utryckningspersonal och kyrkan fungera mitt i kaoset?

Och inte minst – hur kan du ta hand om dig själv när jobbet är lämnat och klart?

Måndagen den 3 april kl 09-13, Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13 i Gamla stan

Först blir det föreläsning, ren kunskap om vad som händer med människor i kris.
Och självklart, som alltid när Katedralen arrangerar, kan du fråga vad du vill.
Sedan delar vi upp oss i mindre grupper och utforskar hur journalister och andra på plats kan arbeta tillsammans för att alla parter ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt.

UTBILDNINGEN ÄR GRATIS och riktar sig särskilt till journalister.

Anmälan och mer information hittar du här

Om du vill veta mer, hör av dig till:

Ann Lagerström: 070-55 62 556, E-post: ann@lagerstrom.nu

Agneta Lagercrantz: 070-634 50 49