Priser och villkor

twitterpinteresttwitterpinterest
Vi kommer till arrangören och föreläser. Arrangören ansvarar för lämplig utbildningslokal samt eventuell lunch/fika. I vissa fall ordnar vi öppna föreläsningar som alla kan anmäla sig till, oavsett arbetsplats. Vi lägger ut inbjudan till öppna föreläsningar och fördjupande utbildningar här på hemsidan, och då sker betalning per person.

Heldagsutbildning i krisstöd, ca 09:30 – 16:30 med pauser samt lunch:
35.000 kr exkl. moms. (43.750 kr inkl. 25 % moms). Priset avser en grupp på minst 15 och som mest 300 personer.

Tips: Många arrangörer bokar en större lokal, exempelvis skolans aula eller en konferenslokal och bjuder in olika slags verksamheter och avdelningar. Då blir kostnaden inte så stor för en enskild verksamhet. Priset per deltagare kan då bli mycket förmånligt och fler ur personalen kan få ta del och inspireras.

Inspirationsföreläsningar: En halvdag, för – eller eftermiddag, eller en kvällsföreläsning, upp till och med 3 timmar: 20.000 kr exkl. moms. (25. 000 inkl. 25 % moms).

Halvdagsföreläsning kan även ordnas för två olika personalgrupper under samma dag, kontakta oss gärna så anpassar vi upplägget för er verksamhet samt sänder er en offert!

 

Vänligen notera att resa ToR Göteborg samt ev. hotellövernattning ingår i samtliga av ovanstående prisuppgifter.

Av- och ombokningar:

Bokning av föreläsning eller utbildning är bindande så snart Sara Johansson eller Helena Hermansson vid Creative Mammals accepterat bokning av ett datum och bekräftat denna skriftligt med arrangören.

Arrangören har rätt att ställa in föreläsningen fram till och med två veckor innan föreläsningsdatumet. Ställs föreläsningen in eller flyttas närmare i tid än så, utgår en administrativ avgift på 3.500 kr, för att täcka de omkostnader vi får om ett arrangemang uteblir.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en föreläsning eller utbildning vid exempelvis sjukdom eller kraftiga trafikförseningar. Om så skulle ske, försöker vi så långt det är möjligt tillgodose arrangörens önskemål om ett nytt utbildningstillfälle. Creative Mammals påtar sig inget ekonomiskt ansvar för inställd föreläsning eller utbildning, oavsett orsak.