Välkommen!

twitterpinteresttwitterpinterest

Vill du läsa mer om Sara Johanssons böcker och besöka författarsidan? Klicka här!

För länk till våra digitala utbildningar i krisstöd för professionella och chefer, klicka här! 

Sara Johansson är beteendevetare och tidigare rådgivare vid internationella Röda Korsets Referenscentrum för psykosocialt stöd. Hennes specialområde rör krisstöd och hälsofrämjande insatser vid svåra händelser. Sara har omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta praktiskt med krisstöd, bland annat i Thailand efter tsunamikatastrofen 2004, i Syrien, i det svårt översvämningsdrabbade Pakistan och i Norge i omedelbar anslutning till terroristdåden. Parallellt med arbetet för Röda Korset har Sara arbetat med familjer där ett barn eller vuxen är allvarligt sjuk.

Idag delar Sara sin tid mellan att skriva och att undervisa i krisstöd för professionella vid olika grund- och vidareutbildningar. Hon anlitas också som rådgivare av myndigheter och internationella organisationer.

Sara anses vara en av de främsta experterna inom sitt ämnesområde, som rör om det breda psykologiska stöd de allra flesta behöver vid kriser, med en unik förmåga att förena vetenskap och känsla.

Saras budskap är tydligt: När det allra svåraste i livet sker kan vi med kunskap göra stor skillnad.

Exempel på kunder:

Utrikesdepartementet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Region Halland, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, internationella och nationella konferenser.

Sagt om Saras föreläsningar:

”En person med exceptionell förmåga att förklara och se sammanhang. Detta är krisstödets Hans Rosling!”

“Jag är specialistläkare i anestesi och har haft stor nytta av föreläsningen i mitt dagliga arbete. Det har gett mig en större förståelse, men också självförtroende i att kunna vara ett stöd för mina patienter och deras familjer vid svåra situationer och komplikationer.”

”En sällsynt kunskap, och en sällsynt förmåga att så begripligt starkt förklara det kanske viktigaste av allt om oss människor.”

“En fantastiskt heldag om krisstöd till vuxna och barn – så inspirerande, ödmjukt och viktigt. Alla som arbetar med vuxna och barn, eller som fattar beslut som rör dem, bör få till sig denna avgörande kunskap.”

“Jag har bara en enda sak att säga: gå och lyssna!”

 

Hur beter sig människor i det akuta skedet av en svår händelse? Vad ska man veta om när man ger stöd? Kortkurs i modernt krisstöd hos SVT
Hur reagerar människor i det akuta skedet av en svår händelse? Vad ska man tänka på när man ger stöd? Kortkurs i modernt krisstöd hos SVT — Sara Johansson är expert och tidigare rådgivare vid internationella Röda Korsets Referenscentrum för psykosocialt stöd.
Sara Johansson är medförfattare till boken "Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft" (Natur & Kultur). Nyfiken på boken? Klicka här!
Sara Johansson är medförfattare till boken “Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft” (Natur & Kultur). Nyfiken på boken? Klicka här!

I rubriklistan till vänster kan du läsa om hur du anlitar Sara som föreläsare, samt få länkar till texter och intervjuer.  

 

      Gilla oss på Facebook!