För dig som vill boka en föreläsning eller utbildning

twitterpinteresttwitterpinterest

På den här länken finner du en översikt över våra webbaserade utbildningar!

Dags att uppdatera krisberedskapen? Vill du få modern kunskap förklarad på ett begripligt vis för dina medarbetare? Önskar du få konkreta tips och inför förbättrade arbetssätt när det gäller att ge krisstöd, och kanske lite mer självförtroende på vägen?

Planerar du kanske ett boksamtal eller en kulturaktivitet där du vill ta upp berättelsens kraft eller krisberedskap?

Om ovanstående passar in på er, har ni kommit helt rätt!

Vi föreläser och utbildar flera olika slags yrkeskategorier i offentlig och privat sektor, samt medverkar i mån av tid vid panelsamtal och seminariekvällar. Vi förklarar ny kunskap så att den blir lätt att förstå och använda i människors vardag. Vi vill göra det med respekt för alla människors lika värde och unika livssituation.

Våra vanligaste kunder är sjukhus, myndigheter, kommuner och universitet samt konferenser och kongresser. Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar, beroende på vad som passar er verksamhet bäst.

Priser? Läs mer under rubriken ”Priser och villkor”.

Vilka målgrupper kan ni ta er an?

Vi har stor erfarenhet av att undervisa följande målgrupper:

– Specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom anestesi/intensivvård, neonatalsjukvård, obstetrik/gynekologi, onkologi, psykiatri samt primärvård och skolhälsovård.

– Socionomer, kuratorer, behandlingspersonal. Psykoterapeuter och psykologer.

– Journalister och informatörer.

– Kommuners krisgrupper samt krisgrupper och krisledning på sjukhus.

– Pedagoger och rektorer i förskola och skola. Bibliotek, ansvariga för kulturaktiviteter för barn och vuxna.

– HR-specialister och chefer i privat samt offentlig sektor.

– Specialiserad personal som gör insatser vid större humanitära katastrofer, väpnade konflikter eller terroristdåd. Räddningstjänst och team för prehospitala insatser.

Vi förklarar kunskap om krisstöd och om människans inneboende förmågor så att den blir begriplig och lätt att omsätta i praktiken. Det är där den kan göra störst skillnad för vuxna, barn och personal som drabbas av svåra händelser.

Många yrkeskategorier som arbetar med människor möter förr eller senare i sitt yrkesliv människor i kris: kollegor, patienter, klienter eller kunder.

Exempel på kunder: Utrikesdepartementet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Bräcke Diakoni samt Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Vi utbildar över hela landet och internationellt.

Boksamtal/Författarsamtal: 

Sara Johansson besöker gärna er verksamhet/grupp/förening/skola och läser ur sina böcker, berättar om ämnen som knyter an till böckerna: Krisberedskap i vardagen, humanitär hjälp vid katastrofer, stöd till barn och vuxna vid svåra händelser, sorg och trauma, läsande och berättelsens kraft vid svåra livshändelser och katastrofer … för att ge några vanliga exempel på rubriker.

Boksamtal går ofta till på så vis att en samtalsledare läst boken och reflekterar och ställer frågor tillsammans med Sara inför en publik som bjuds in. Sara har stor vana vid att möta både barn, ungdomar och vuxna.

Du kan boka Sara direkt genom kontakt med oss, eller via Författarförbundet Väst.

 Sagt om våra föreläsningar och utbildningar:

”En sådan succé! Stor eloge till Sara Johansson som gav oss den bästa föreläsningen av alla under dessa två utbildningsdagar. Detta är krisstödets Hans Rosling!”

“Tack för en fantastisk utbildning. Jag har använt det du lärde oss varje dag i mitt yrke som specialistläkare.”

 

Kontakta oss gärna för offert eller förfrågan om utbildning för just er arbetsplats eller verksamhet!