Intervjuer och artiklar

twitterpinteresttwitterpinterest

Sara Johansson skriver artiklar, krönikor och tal. Hon har en särskild talang för att förmedla känslan som avgör en förändring och för att göra stora skeenden begripliga. Nedan följer ett urval texter:

 

Sveriges Radio Göteborg, Sommar: Sara intervjuas om sitt arbete världen över; varför de flesta beter sig logiskt och inte drabbas av panik vid en svår händelse och vilket människors mest akuta behov är när någonting svårt inträffar – det är inte ett rent glas vatten eller ens att få sitt stora sår omlagt, utan någonting annat, som kan lära oss mer om vilka vi människor är. Detta är en berättelse om det, och om en liten badrumsödla.
Lyssna till inslaget här: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5903238

Svenska Dagbladet, artikel om modernt krisstöd av Agneta Lagercrantz: Sara Johansson intervjuas om modernt krisstöd med anledning av att boken “Krisstöd” (Natur & Kultur) kommer ut i handeln. Boken är den första med fokus helt på det akuta skedet och dess nya vetenskap. Den riktar sig främst till professioner som arbetar med barn och vuxna i kris, beskriver modern kristeori och används idag som kurslitteratur vid bland annat Karolinska institutet: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/efter-estonia-ny-bok-om-stod-vid-trauma-och-svara-kriser-av-sara-hedrenius-och-sara-johansson_3871922.svd

 

 

Dagens Nyheter den 28 december 2014:  ”Låt alla nyfödda barn vara med sin familj dygnet runt”: http://www.dn.se/debatt/lat-alla-nyfodda-barn-vara-med-sin-familj-dygnet-runt/

På Värnlösa barns dag den 28 december 2014, mitt i regeringskrisen och den s. k. Decemberöverenskommelsen, publicerades Sara Johanssons och barnläkaren Uwe Ewalds (professor i neonatologi, tidigare verksamhetschef vid Neonatalkliniken vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala) debattartikel om de allra sköraste och yngsta barnen.

Idag är det otänkbart att separera en fyra- eller åttaåring från sina föräldrar vid sjukhusvård. Men med de allra yngsta barnen, som är mest känsliga och påverkbara, sker detta fortfarande i Sverige och på många andra håll i världen. Detta trots att de medicinska och emotionella konsekvenserna idag är välkända. Förklaringen finns i förlegad kunskap om det nyfödda barnet och i ett paradigm som ännu inte riktigt gjort det nyfödda barnet till ett barn, med ett barns grundläggande rättigheter.

Nyfödda barn befinner sig i en särställning eftersom de inte med ord kan uttrycka vad de upplever och behöver. Samtidigt lever vi kvar i föreställningar som ifrågasätter om små barn alls kan känna emotionell och fysisk smärta. Men modern forskning visar att det inte finns någon tid i livet då vi är så känsliga för smärta och för separation, som de allra första veckorna och månaderna av våra liv.

Artikeln är en av DN:s mest delade debattartiklar.

 

Seminarium, Almedalen 2011, “Efter Uppdraget”: Sara Johansson deltar i panelsamtal vid Säkerhetspolitiskt Sommartorg om stöd till personal efter hemkomst från uppdrag i konfliktområden, och hur det egentligen är att komma hem efter att ha sett det många aldrig får se: http://www.sommartorg.se/2011/07/efter-uppdraget.html

 

2015-09-10: “Behoven måste sättas först, aldrig våra föreställningar om behoven”: Sara Johansson har arbetat i katastrofer och väpnade konflikter över hela världen. När flyktingströmmen når Europa läser hon upprop om att ge kläder och mat. Många vill hjälpa och råden är många. Hon sätter sig och skriver en text på Facebook om hur det verkligen är att arbeta i ett katastrofområde, och hur behoven egentligen ser ut på plats. Texten är avsedd för vänner och bekanta men en person ber henne göra inlägget offentligt. Inom tre dagar har inlägget delats över 45 000 gånger. Gensvaret är enormt och Sara har med en personlig röst satt fingret på något många vill förstå och veta mer om. Frågan ges stort utrymme i SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN samt Expressen.

Urval intervjuer med Sara om människors behov vid en flyktingkatastrof: 

“Det finns ett annat behov, en annan kö, där människor kan stå flera timmar i sextiogradig värme”: Sara Johansson intervjuas i P4 Väst Eftermiddag, 8 september. Intervjun kommer 1:16:15 in i sändningen.

“Nyckelordet är efterfrågan”Sara Johansson intervjuas i P4 Karlavagnen, 9 september. Intervjun kommer 1:34:00 in i sändningen.