Om oss

twitterpinteresttwitterpinterest

Sara Johansson

Sara Johansson är författare och beteendevetare med en magisterexamen i psykologi och vidareutbildning i psykotraumatologi på avancerad nivå vid Göteborgs respektive Uppsala universitet.

Foto: Mia Carlsson/Natur & Kultur.

Sara har omfattande fälterfarenhet av det akuta skedet av katastrofer och svåra händelser, bland annat vid tsunamikatastrofen i Sydostasien, i Syrien, i det svårt översvämningsdrabbade Södra Pakistan, där en yta lika stor som England täcktes av vatten, samt i Oslo i omedelbar anslutning till terroristdåden mot regeringshögkvarteren. 

Hon har också särskild erfarenhet av att stödja familjer där ett barn eller en vuxen är svårt kritiskt sjuk, både i Sverige och utomlands, och av att utbilda personal inom katastrofmedicin, intensivvård, primärvård samt obstetrik och neonatalsjukvård. 

Sara utbildar nationellt och internationellt om vuxnas och barns reaktioner och behov vid svåra händelser. Bland kunderna återfinns exempelvis Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi samt Utrikesdepartementet. 

Sara har en särskild talang för att finna känslan i vetenskap och skriver tal, artiklar och krönikor. Hennes föreläsningar och utbildningar lockar varje år tusentals åhörare. Sara vill eftersträva att förklara fakta om vad som hjälper i det svåraste av allt precis så komplex och gripande som den är.

Så här säger Sara själv om sitt arbete:

“Mitt mål är att de som deltar i en utbildning eller föreläsning ska förstå och känna att kunskapen går att omsätta i praktiken, men också att de ska beröras. Kunskap när den är som bäst inger mod – mod att ställa sig nya frågor, utveckla verksamheten; mod att göra den där viktiga skillnaden. Samtidigt vill jag sträva efter att behålla den komplexitet som ofta är fallet. Jag är inte en person som tror på enkla sanningar, jag tror på vetenskap och humanitet. 

Jag arbetar också med nyfödda barn som föds svårt sjuka eller för tidigt, och det är av en logisk anledning – tidigt i livet finns fantastiska möjligheter att påverka vår framtida hälsa. De allra yngsta barnen som är svårt sjuka kan inte tala för sig själva, därför är det särskilt viktigt hur vi ser på och tar hand om dem. 

Svåra händelser är en del av vår tillvaro som människor. Ingen kan gå igenom livet utan skrämmande händelser, sorg och förluster. De goda nyheterna är att vi ofta med relativt små men rätt valda åtgärder, kan göra relativt stor skillnad för att lindra konsekvenser och lidande.

Sara är tidigare rådgivare vid internationella Röda Korsets huvudkontor med inriktning mot psykosocialt stöd i det akuta skedet av naturkatastrofer, terrorism och epidemiska utbrott.

Hon är en av två författare till boken Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraft (Natur & Kultur, 2013). Boken används på många grund- och vidareutbildningar för professionella som möter barn och vuxna i kris.

2020 författade Sara skriften “Krisstöd vid arbete under extrem stress” (Parus förlag, i samarbete med Emma Holmgren) i samband med det pandemiska utbrottet av covid-19. Skriften fick enorm spridning och blev mycket uppskattad för sin ton och användbara innehåll i verksamheter över hela Sverige, med mer än 16 000 nedladdningar bara under första lanseringsveckan. Sara författade skriften och och satte samman innehållet helt ideellt.

Sara har blivit prisbelönad två år i rad för sina texter “Expert Advice on Psychotraumatology” och “It Will Only Feel Like a Bee Sting” av världens mest ansedda pristävling för medicinsk humaniora: The Hippocrates Prize.

Helena Hermansson 

Foto: Försvarshögskolan.

Helena Hermansson är fil dr, stats- och beteendevetare med en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet samt en kandidatexamen i psykologi med inriktning mot gruppsykologi och ledarskap från Stockholms Universitet.

Helena arbetar heltid som biträdande lektor och forskare vid Försvarshögskolan och Uppsala universitet. Henne forskning rör samhällens och länders motståndskraft mot naturkatastrofer och hur människor arbetar bäst tillsammans under sådana yttre påfrestningar. Särskilt fokus ligger på hur politiska och administrativa system påverkar möjligheterna för organisationer och individer att samverka och att dessutom lära ifrån tidigare inträffade katastrofer. Hon har studerat detta i kontexter där man inte har gjort så mycket tidigare forskning. 2017 lade Helena fram sin doktorsavhandling.

Tidigare arbetade Helena under många år med personalfrågor på ett stort transportföretag i den privata sektorn.

Varför heter vi Creative Mammals?

Vi heter Creative Mammals eftersom vi helt enkelt är två mycket kreativa däggdjur. Vi brinner för att förmedla kunskap som tar fram det bästa i människan och som ger möjlighet att se och förstå vår tillvaro utifrån olika perspektiv. Vår huvudsakliga verksamhet är att föreläsa och utbilda i krisstöd.

Vi, Sara Johansson och Helena Hermansson, träffades för tjugo sedan i Svenska Röda Korset där vi båda var engagerade som frivilliga. Vi insåg snart att vi delade många värderingar. Åren i Röda Korset gav oss många olika slags erfarenheter och ödmjukhet inför människors olika situation. Vi bestämde oss för att vi bara måste arbeta mer tillsammans – och så blev det!