Öppna föreläsningar och utbildningar

twitterpinteresttwitterpinterest

Vårens öppna utbildning är fulltecknad.

Just nu har vi två öppna utbildningar i krisstöd som vi erbjuder i höst.

De ges torsdagen den 27 augusti (grund, Krisstöd till drabbade och personal) samt torsdagen den 10 september (Krisstöd fortsättning — inriktning mot barn och äldre, samt en längre frågedel).

Läs mer nedan för information och anmälan.

Inbjudan till utbildning i krisstöd torsdagen den 27 augusti 2020:

Så ger du ett gott stöd till drabbade och till din personal, med fokus på covid-19

— Halvdagsutbildning med Sara Johansson (del 1)

Varmt välkommen till en unik halvdagsutbildning med fokus på att stödja drabbade och personal i samband med coronapandemin!

Utbildningen leds av Sara Johansson som är beteendevetare författare till skriften ”Krisstöd vid arbete under extrem stress” (Parus förlag). Den har tagits fram i samarbete med Emma Holmgren specifikt för coronapandemin och används av tusentals verksamheter över hela Sverige.  Sara är också medförfattare till boken Krisstöd (Natur & Kultur), som används som kurslitteratur vid många slags utbildningar där modern kunskap om krisstöd behövs.

Sara Johansson som är beteendevetare med mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med större kriser och katastrofer. Sara har bland annat arbetat i tsunamikatastrofen i Thailand 2004, på fältsjukhus i Södra Pakistan och i Oslo efter terroristdåden mot regeringshögkvarteren. Sara har också haft uppdrag som rådgivare för internationella Röda Korset med fokus just på psykosocialt stöd till drabbade och personal vid extrema händelser såsom naturkatastrofer och epidemiska utbrott.

Till vardags arbetar Sara med att skriva och undervisa psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor med flera i krisstöd vid händelser som drabbar många samtidigt, eller då ett barn eller en vuxen är svårt sjukt.

Nu får du en unik chans att lyssna till Sara, som med sin omfattande praktiska erfarenhet ger vägledning om hur du kan stödja drabbade under och efter en extrem händelse. Detta är viktig livskunskap som är till nytta också i vardagen. Olyckor, kriser och svåra händelser är en del av livet och arbetslivet.

Kunskap ger oss trygghet på vägen i en svår situation.

Du kan läsa mer om Sara Johansson här:

https://www.nok.se/stilladinoro/kontakt-och-narhet-ar-viktigast-vid-krissituationer-intervju-med-sara-johansson/

Ur innehållet:

— Vad säger vetenskapen om hur vi bäst stödjer människor som drabbas av den här typen av påfrestande händelse, vilka rekommendationer finns?

— Hur kan jag som arbetsgivare, chef eller kollega ta hand om mig själv och andra under en mer extrem händelse? Hur får jag min personal att orka?

— Hur kan jag stödja drabbade patienter, omsorgstagare eller kunder? Vad är viktigast att fokusera på vid en extrem situation?

— Besöksförbud och restriktioner gällande sociala kontakter, hur kan vi ge ett professionellt stöd i svåra situationer?

— Hur vet jag att en drabbad person behöver mer hjälp, och vilka tecken ska jag vara uppmärksam på när det gäller stressreaktioner?

Utbildningen sker i föreläsningsform med tid för frågor och reflektion.

För vem?

Denna utbildning är lämpligt för alla som i sitt dagliga arbete möter människor som påverkas av covid-19, till exempel professionella inom hälso- och sjukvård, personer som på olika sätt ger stöd till drabbade eller anhöriga, eller som på annat vis kommer i kontakt med dessa frågor inom ramen för sitt yrke. 

De principer och praktiska tillvägagångssätt som tas upp är till stor nytta även vid olika vardagliga svåra situationer.

 

Yrkeskategorier som kan ha särskilt stor nytta av innehållet är exempelvis:

— Chefer och personalansvariga

— Krisledning och krisgrupper

— Kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare vilka möter patienter och anhöriga som på olika sätt drabbats av covid-19, eller som på grund av andra skäl är i kris

— Professionella inom religiösa samfund såsom diakoner, pedagoger och präster

— Professionella som arbetar inom företagshälsovården eller som på annat vis ska ge stöd till dem som hjälper alternativt ska planera sådant stöd på en mer övergripande nivå.

Pris:

2 400 kr exkl. 25 % moms, 3 000 kr inkl. 25 % moms.

Vi ger mängdrabatt för att underlätta att fler personer från samma arbetsgivare kan delta. När fem personer anmäler sig gemensamt, ger vi 15 % rabatt på kursavgiften.

Tid:

Torsdagen den 27 augusti

Kl. 13:00 – 16:00

Fika med ekologisk fralla, kaffe/te ingår.

Plats:

Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Lokal: Meddelas på plats, se skyltning på konferensvåning

Anmälan och kontakt:

E-post: info@creativemammals.se

Telefon/sms: 0739-306 461 Jenny Andersson, Utbildningsadministratör

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande så snart vi skriftligt bekräftat ditt deltagande.

 

Meddela namn, kontaktuppgifter med ett telefonnummer, arbetsgivare och hur du önskar göra din betalning (direktbetalning till Swish, bankgiro eller via faktura).

 

Anpassningar för allas säkerhet med anledning av covid-19:

Vissa upplever att frågor som berör psykologiska reaktioner och behov är särskilt svåra att ta till sig vid utbildning som genomförs online. Därför erbjuds nu dessa utbildningar, men med speciella anpassningar.

Vi kommer att ta emot max 20 deltagare. Placering i lokalen sker med ett avstånd om ca 1,5 meter mellan deltagarna.

Du som deltagare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna därför hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion såsom halsont, snuva, feber eller hosta. Vi erbjuder att du kan överlåta utbildningsplatsen till en kollega eller vän istället, utan någon extra kostnad för er.

I övrigt ska du följa aktuella riktlinjer från våra myndigheter med avseende på till exempel resor.

 

Avbokningsregler:

Vid sjukdom eller förhinder får en annan person, till exempel kollega eller vän, ta över din utbildningsplats istället för dig. Meddela oss i så fall namn på den person som kommer istället.

Avbokning senare än en vecka innan utbildningen ska börja, medför att vi fakturerar 50 % av utbildningskostnaden, även om ingen deltagare dyker upp. Detta för att täcka en del av de utgifter vi får vid en sen avbokning.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare, eller t ex vid en kursledarens sjukdom. Vi återbetalar då hela din avgift, alternativt erbjuder dig ett nytt datum för deltagande, enligt dina önskemål.

Vi åtar oss inget ekonomiskt ansvar för andra merkostnader, t ex hotellövernattning eller kostnader för deltagares resor. 

VARMT VÄLKOMMEN!

Krisstöd, fortsättning

med inriktning mot barn och äldre, samt längre frågedel (del 2)

Denna kurs ger torsdagen den 10 september kl. 13.00 – 16:00 i Folkets Hus, Göteborg.

På denna eftermiddagsutbildning fokuserar vi särskilt på barns och äldres behov vid svåra händelser såsom olyckor, förluster och händelser som drabbar många samtidigt. De exempel som används utgår bland annat från situationer relevanta vid covid-19, men de principer som tas upp är i högsta grad användbara vid sorg, trauma och svåra händelser i vardagen.

Vi har också en längre frågedel där vi går mer på djupet i situationer som utgår från deltagarnas behov och frågor.

Inför utbildningen får du gärna sända in en eller flera frågor som berör krisstöd, och kursledare Sara väljer sedan ut vissa frågor att ta upp och besvara för ett mer utförligt samtal.

Denna utbildning är särskilt lämplig för dig som tidigare gått en grundläggande föreläsning eller utbildning med Sara Johansson, men beroende på din egen förkunskap kan det fungera att delta fristående.

Hör gärna av dig till oss vid frågor eller funderingar, så hjälper vi dig!

E-post: info@creativemammals.se

Telefon/sms: 0739-306 461 Jenny Andersson, Utbildningsadministratör

Pris, avbokningsvillkor och anmälan är samma som för ovanstående kurs.

Du är varmt välkommen!