Öppna föreläsningar och utbildningar

twitterpinteresttwitterpinterest

Inbjudan till utbildning i krisstöd onsdagen den 10 juni 2020

KRISSTÖD VID ARBETE UNDER EXTREM STRESS

— Halvdagsutbildning med Sara Johansson

Varmt välkommen till en unik halvdagsutbildning med fokus på att stödja drabbade och personal i samband med coronapandemin!

Utbildningen leds av Sara Johansson som är beteendevetare med mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med större kriser och katastrofer. Sara har bland annat arbetat i tsunamikatastrofen i Thailand 2004, på fältsjukhus i Södra Pakistan och i Oslo efter terroristdåden mot regeringshögkvarteren. Sara har också haft uppdrag som rådgivare för internationella Röda Korset med fokus just på psykosocialt stöd till drabbade och personal vid extrema händelser såsom naturkatastrofer och epidemiska utbrott.

Till vardags arbetar Sara med att skriva och undervisa psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor med flera i krisstöd vid händelser som drabbar många samtidigt, eller då ett barn eller en vuxen är svårt sjukt.

Sara är författare till skriften ”Krisstöd vid arbete under extrem stress” (Parus förlag). Den har tagits fram i samarbete med Emma Holmgren specifikt för coronapandemin och används av tusentals verksamheter över hela Sverige.  Sara är också medförfattare till boken Krisstöd (Natur & Kultur), som används som kurslitteratur vid många slags utbildningar där modern kunskap om krisstöd behövs.

Nu får du en unik chans att lyssna till Sara, som med sin omfattande praktiska erfarenhet ger vägledning om hur du kan stödja drabbade under och efter en extrem händelse.

Kunskap ger oss trygghet på vägen i en svår situation.

Du kan läsa mer om Sara Johansson här:

https://www.nok.se/stilladinoro/kontakt-och-narhet-ar-viktigast-vid-krissituationer-intervju-med-sara-johansson/

Ur innehållet:

— Vad säger vetenskapen om hur vi bäst stödjer människor som drabbas av den här typen av påfrestande händelse, vilka rekommendationer finns?

— Hur kan jag som arbetsgivare, chef eller kollega ta hand om mig själv och andra under en mer extrem händelse? Hur får jag min personal att orka?

— Hur kan jag stödja drabbade patienter, omsorgstagare eller kunder? Vad är viktigast att fokusera på vid en extrem situation?

— Besöksförbud och restriktioner gällande sociala kontakter, hur kan vi ge ett professionellt stöd i svåra situationer?

— Hur vet jag att en drabbad person behöver mer hjälp, och vilka tecken ska jag vara uppmärksam på när det gäller stressreaktioner?

Utbildningen sker i föreläsningsform med tid för frågor och reflektion.

För vem?

Denna utbildning är inriktad mot professionella inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet till exempel primärvård, psykiatri, äldreomsorg eller intensivvård.

De principer och förhållningssätt som tas upp kan även vara värdefulla för andra verksamheter och företag, vars personal eller kunder utsätts för  stress och påfrestning, även under mer vardagliga omständigheter.

 

Yrkeskategorier som kan ha särskilt stor nytta av innehållet är exempelvis:

— Chefer och personalansvariga

— Krisledning och krisgrupper

— Kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare vilka möter patienter och anhöriga som på olika sätt drabbats av covid-19

— Professionella inom religiösa samfund såsom diakoner, pedagoger och präster

— Professionella som arbetar inom företagshälsovården eller som på annat vis ska ge stöd till dem som hjälper alternativt ska planera sådant stöd på en övergripande nivå.

Pris:

2 400 kr exkl. 25 % moms, 3 000 kr inkl. 25 % moms.

Vi ger mängdrabatt för att underlätta att fler personer från samma arbetsgivare kan delta. När fem personer anmäler sig gemensamt, ger vi 15 % rabatt på kursavgiften.

Tid:

Onsdagen den 10 juni 2020

Kl. 13:00 – 16:00

Rast med lättare eftermiddagsfika, kaffe/te ingår.

Plats:

Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Lokal: Ellös

Anmälan och kontakt:

E-post: info@creativemammals.se

Telefon/sms: 0739-306 461 Jenny Andersson, Utbildningsadministratör

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande så snart vi skriftligt bekräftat ditt deltagande.

 

Meddela namn, kontaktuppgifter med ett telefonnummer, arbetsgivare och hur du önskar göra din betalning (direktbetalning till Swish, bankgiro eller via faktura).

 

Anpassningar för allas säkerhet med anledning av covid-19:

Flertalet av vårens utbildningar har fått ställas in med anledning av pandemiskt utbrott av covid-19. Det finns samtidigt ett stort behov av kunskap och vägledning i svåra situationer som rör krisstöd till personal och drabbade.

Vissa upplever att dessa frågor är svåra att ta till sig vid utbildning som genomförs online. Därför erbjuds nu denna utbildning, med speciella anpassningar.

Lokalen är anpassad för 90 personer, men vi kommer att ta emot max 20 deltagare. Placering i lokalen sker med ett avstånd om ca 1,5 meter mellan deltagarna.

Du som deltagare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna därför hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion såsom halsont, snuva, feber eller hosta. Vi erbjuder att du kan överlåta utbildningsplatsen till en kollega eller vän istället, utan någon extra kostnad.

Utbildningen riktar sig till dig som bor på rimligt avstånd till Göteborg och därmed kan delta utan att bryta mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer med avseende på resor inom Sverige.

 

Avbokningsregler:

Vid sjukdom eller förhinder får en annan person, till exempel kollega eller vän, ta över din utbildningsplats istället för dig. Meddela oss i så fall namn på den som kommer istället.

Avbokning senare än 24 timmar innan utbildningen ska börja, medför att vi fakturerar 50 % av utbildningskostnaden, även om ingen deltagare dyker upp. Detta för att täcka en del av de utgifter vi får vid en sen avbokning.

Då det finns ett stort intresse för denna utbildning, ber vi att du meddelar så snart som möjligt om du inte har möjlighet att delta, om du får förhinder, så att vi kan erbjuda dem med stort behov en plats.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN GIVANDE EFTERMIDDAG!