För dig som vill boka en föreläsning eller utbildning

twitterpinteresttwitterpinterest

Bild

 

 

Vill ni ha inspiration i arbetet när det gäller krisstöd? Vill ni få modern kunskap förklarad på ett begripligt vis? Önskar ni få konkreta tips och tankar inför förändrade rutiner när det gäller att ge stöd, och kanske mer självförtroende på vägen? Då har ni kommit rätt!

Vi föreläser och utbildar flera olika slags yrkeskategorier i offentlig och privat sektor, samt medverkar i mån av tid vid inspirationsdagar och seminariekvällar. Vi brinner för att förklara ny kunskap så att den blir lätt att förstå och använda i människors vardag. Vi vill göra det med respekt för alla människors lika värde och unika livssituation.

Våra vanligaste kunder är landsting, myndigheter, kommuner och universitet samt konferenser och kongresser.

 

Hur lång är en föreläsning eller utbildning?

På konferenser är ett anförande ofta omkring 40 minuter. Vid inspirationsföreläsningar kvällstid är 1,5-2 h med paus och frågestund vanligast.

Vid utbildningar eller fortbildning för personalgrupper är 2,5 timmar till heldagsutbildning vanligast. Det är vanligt att flera avdelningar och verksamheter går ihop och bokar en föreläsning, i en större sal. På så vis delar fler aktörer på kostnaden och fler kan lyssna samtidigt.

Läs mer under rubriken ”Priser och villkor”.

 

Vilka målgrupper kan ni ta er an?

Vi har stor erfarenhet av att undervisa följande målgrupper:

– Specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom anestesi/intensivvård, neonatalsjukvård, obstetrik/gynekologi, onkologi samt primärvård och skolhälsovård.

– Psykoterapeuter och psykologer i öppen- och sluten sjukvård.

– Journalister och informatörer.

– Kommuners och landstings krisgrupper.

– Pedagoger och rektorer i förskola och skola.

– Kabin- och kundtjänstmedarbetare vid flyg- och resebolag.

– HR-specialister och chefer i privat samt offentlig sektor.

– Specialiserad personal som gör insatser vid större humanitära katastrofer, väpnade konflikter eller terroristdåd. Räddningstjänst och team för prehospitala insatser.

 

Vi förklarar kunskap om krisstöd och om människans inneboende förmågor så att den blir begriplig och lätt att omsätta i praktiken. Det är där den kan göra störst skillnad för vuxna, barn och personal som drabbas av svåra händelser.

Många yrkeskategorier som arbetar med människor möter förr eller senare i sitt yrkesliv människor i kris: kollegor, patienter, klienter eller kunder.

 

Följande specialiserade utbildningar finns att tillgå hos oss:

 

Krisstöd för krisgrupper i kommun, landsting och privat sektor.

Hur ger man krisstöd vid en händelse som drabbar många personer samtidigt? Vad bör man konkret tänka på när man är krisstödjare i en krisgrupp hos en kommun, på ett sjukhus eller ett företag? Vem ska prioriteras när många behöver hjälp samtidigt? Vilka vanliga fallgropar finns gällande krisstöd? Hur bemöter jag drabbade och deras reaktioner, behov av praktisk hjälp och information?

Utbildningen utgår helt från de internationella och nationella rekommendationer som finns gällande krisstöd (State of the Art) och fokuserar på praktiskt förhållningssätt för den som ingår i en krisgrupp, eller är ledare för densamma. Denna utbildning finns som föreläsning för större personalgrupp, samt som fördjupningskurs på två heldagar med internat.

– Krisstöd för pedagoger, i skola och förskola: Så kan du ge stöd till barn och ungdom i kris, i vardagen och vid större händelser.

Svåra händelser berör i hög utsträckning skola och förskola. Det kan handla om en skilsmässa, svår sjukdom i en familj eller om ett barn som kommer som flykting till Sverige. Ibland är olyckan framme och det ofattbara, det som inte fick hända, sker:

– Vad kan jag som pedagog göra för att vara ett stöd för barn i kris?

– Hur reagerar barn och vad har de för behov i olika ålderskategorier?

– Hur visar ett barn eller en ungdom att de behöver få professionellt stöd och varför är det viktigt att våga se när barn far illa?

– Hur ger man bäst stöd till personalen efter en svår händelse?

– Vad bör man mer specifikt tänka på vid händelser som drabbar många samtidigt?

Denna utbildning finns som föreläsning för större personalgrupp, samt som fördjupningsutbildning. Kunskap hjälper oss att förstå egna och andras reaktioner, och skapar en god beredskap inför det som känns svårt, men som är en ofrånkomlig del av livet.

– Krisstöd för barnmorskor, sjuksköterskor, gynekologer och obstetriker.

– Hur man kan minska risken för traumatisering av patient och personal vid akuta händelser och komplikationer?

– Vad ska man tänka på när allvarliga fel inträffat inom hälso- och sjukvården?

– Hur kan man ge stöd till en nybliven familj där barnet eller mamma är kritiskt sjukt?

– Vad kan vara hjälpsamt för personalen efter svåra händelser?

Denna utbildning finns som föreläsning för större personalgrupp, samt som fördjupningsutbildning i samverkan med överläkare i obstetrik eller neonatologi.

 

– Krisstöd för HR-avdelning, ledningsgrupper och chefer.

Hur bemöter jag en medarbetare som drabbats av en svår händelse? Vad säger modern forskning om vad som är hjälpsamt? Vad ska jag tänka på när jag köper in företagshälsovård eller konsulttjänster inom detta område? Vad bör en fungerande rutin för krisstöd innefatta?

Föreläsningen tar upp grundläggande principer för att ge ett professionellt stöd både till drabbade individer/kunder/patienter, samt för den egna personalen.

Föreläsning eller fördjupande utbildning genomförs ibland i mindre grupp där samtliga är chefer, allt för att skapa en miljö där man kan diskutera frågeställningar som berör just ledarskapet. Denna föreläsning är lämplig för de verksamheter som önskar uppdatera rutiner och arbetssätt samt de som vill känna en ökad trygghet i ledarskapet vid en kris.

Krisstöd till familjer med nyfött barn, när ett barn föds för tidigt eller sjukt.

Föreläsning/heldagsutbildning om hur ge krisstöd till nyfödda barn och deras familjer är lämplig för barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, kuratorer samt psykologer inom mödravård, förlossnings- och neonatalavdelning inklusive BVC.

Utbildningen förklarar modern kunskap om nyfödda barn och ger förutom specifik kunskap om att möta och ge stöd till familjer i kris, också färsk kunskap om nyfödda barn och vad de behöver för att utvecklas optimalt.

Utbildning genomförs i vissa fall tillsammans med barnläkare och professor Uwe Ewald.

 

 

 

Exempel på kunder: Utrikesdepartementet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Bräcke Diakoni samt Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Vi utbildar över hela landet och internationellt.

 Sagt om våra föreläsningar och utbildningar:

”En sådan succé! Stor eloge till Sara Johansson som gav oss den bästa föreläsningen av alla under dessa två utbildningsdagar. Detta är krisstödets Hans Rosling!”

”Tack för en fantastisk utbildning. Jag har använt det du lärde oss varje dag i mitt yrke som specialistläkare.”

 

 

 

Kontakta oss gärna för offert eller förfrågan om utbildning för just er arbetsplats eller verksamhet!

För bokning och förfrågningar, skicka ett e-postmeddelande till info@creativemammals.se  så återkommer vi så snart vi kan till dig!