Nyhet: Gå vår onlineutbildning i krisstöd!

twitterpinteresttwitterpinterest

I dessa pandemitider kan det vara svårt eller olämpligt att träffas i grupp för utbildningar, samtidigt som behovet av kunskap om krisstöd är mycket stort.

Därför finns nu en helt ny onlineutbildning i krisstöd med Sara Johansson för enskilda professionella, chefer, eller för grupper på en arbetsplats!

Här får du gedigen kunskap om krisstöd och kan repetera, spola fram och lyssna igen, precis när det passar dig och din verksamhet!

Du finner all information du behöver om utbildningen på lärplattformen Teachable: http://krisstod.teachable.com

Du kan genomföra den i ett svep, under t ex en utbildningsdag, eller ta modulerna för sig. Efter godkänt självtest och slutförd utbildning, får du ett personligt kursintyg som visar dina kunskaper i krisstöd!

Det här, och mycket mer, får du lära dig på onlineutbildningen:

— Moderna rekommendationer för krisstöd

— Den viktiga uppföljningen efter svåra händelser

— Planering och prioritering vid situationer som drabbar många samtidigt

— Samtal med en människa i kris, vanliga fallgropar och praktiska tips

— Barns och ungas reaktioner och behov

— Värdefulla, konkreta tips för stöd till medarbetare och chefer under och efter en händelse som inneburit mer extrem stress

Utbildningen tar ca 4,5 timmar att genomföra, beroende på hur lång tid som läggs på övningarna.

Du har tillgång till allt material med föreläsningar med Sara Johansson, reflektionsövningar och självtest, under ett års tid.

SPECIALISERAD ONLINEUTBILDNING

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården har vi dessutom en speciellt inriktad ny utbildning om krisstöd med fokus på gynekologi, obstetrik och neonatologi.

Utbildningen är framtagen efter önskemål av flera verksamheter. Den är lämplig för dig som vill lära dig mer om hur man förhindrar traumatisering i akuta situationer, och hur du ger stöd vid komplikationer, såsom när ett barn föds svårt sjukt.

Denna specialiserade utbildning tar ca 3,5 timmar att genomföra och återfinns här:
https://krisstod.teachable.com/p/fordjupning-krisstod-vid-graviditet-forlossning-och-nyblivet-foraldraskap

Denna utbildning är lämplig för alla professioner som inom ramen för sitt yrke arbetar med akuta situationer inom obstetrik och gynekologi, som arbetar med gravida eller blivande föräldrar, eller som möter familjer med barn under sex månaders ålder.

Vi går igenom följande:

— Moderna rekommendationer för krisstöd

— Hur du kan minska risken för traumatisering i urakuta situationer

— Stöd när en nybliven mamma är livshotande sjuk

— Stöd till personalen efter svåra händelser, konkreta tips och reflektionsövning

— Tecken på att ett barn eller en vuxen behöver få mer hjälp, inkl tecken på att barn far illa

— Närhetens betydelse för de allra yngsta barnen, och hur närhet kan främjas i olika situationer, när barnet eller föräldern är sjuk.