Nyhet: Gå våra digitala utbildningar i krisstöd!

twitterpinteresttwitterpinterest

Klicka här för direktlänk till en översikt med ALLA VÅRA webbaserade utbildningar!

I dessa tider behöver många skaffa sig mer uppdaterad och djupgående kunskap om psykologiska reaktioner i samband med sorg, oro, och våld. Med tanke på pandemin har det funnits ett stort behov av att utbilda sig och sin personal på distans.

Oavsett pandemi, är digitala utbildningar ett smidigt sätt att fortbilda sig, när det passar dig och din verksamhet! Därför finns nu flera nya digitala utbildningar i krisstöd med Sara Johansson för enskilda professionella, chefer, eller för grupper på en arbetsplats.

Här får du gedigen kunskap om krisstöd och kan repetera, spola fram och lyssna igen, precis när det passar dig och din verksamhet!

Du kan genomföra allt i ett svep, eller ta modulerna för sig, träffas och diskutera övningar och vad ni lärt er emellan passen. Efter godkänt självtest och slutförd utbildning, får du ett personligt utbildningsintyg som visar dina kunskaper i krisstöd!

Det här, och mycket mer, får du lära dig på onlineutbildningen KRISSTÖD — GRUND:

— Moderna rekommendationer för krisstöd, varför debriefing och avlastningssamtal inte längre rekommenderas

— Centrala delar ur Psykologisk Första hjälp med begripliga förklaringar till varför vissa åtgärder rekommenderas, medan andra kan vara skadliga

— Den viktiga uppföljningen efter svåra händelser

— Planering och prioritering vid situationer som drabbar många samtidigt, till exempel större vid olyckor, evakuering och på uppsamlingsplatser

— Samtal med en människa i kris, vanliga fallgropar och praktiska tips

— Barns och ungas reaktioner och behov

— Värdefulla, konkreta tips för stöd till medarbetare och chefer under och efter en händelse som inneburit mer extrem stress

Utbildningen innehåller ca 6 timmars material och kan anpassas helt efter ditt eget schema. Föreläsningar med Sara Johansson, reflektionsövningar och test för att öva kunskaperna mellan varje modul ingår!

Du har tillgång till allt material under ett helt års tid.

Utbildningen kan köpas in både av enskilda professionella och av hela arbetsgrupper! Den används som obligatorisk grundutbildning och fortbildning i många sammanhang.

STÖD TILL MEDARBETARE OCH CHEFER UNDER OCH EFTER EN PÅFRESTANDE HÄNDELSE

Digital föreläsning 2 h och 15 minuter.

Här får du ovärderlig kunskap om vanliga reaktioner efter en svår händelse, vad du själv som medarbetare kan göra för att må bra psykiskt när något oförutsett har hänt, och vad du som chef, personalansvarig och skyddsombud kan göra för att främja både återhämtning och stöd.

Den här digitala föreläsningen med Sara Johansson är lämplig för alla branscher, har blivit mycket omtyckt. Många tycker att det ger en god översikt att börja arbeta med.

SPECIALISERAD DIGITAL UTBILDNING

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården har vi dessutom en speciellt inriktad ny utbildning om krisstöd med fokus på gynekologi, obstetrik och neonatologi.

Utbildningen är framtagen efter önskemål av flera verksamheter. Den är lämplig för dig som vill lära dig mer om hur man förhindrar traumatisering i akuta situationer, och hur du ger stöd vid komplikationer, såsom när ett barn föds svårt sjukt. Du får också många värdefulla redskap när det gäller stöd till kollegor och medarbetare efter påfrestande händelser.

Du finner all information du behöver, inklusive betalningsalternativ, på lärplattformen Teachable: http://krisstod.teachable.com