Priser och villkor

twitterpinteresttwitterpinterest
Vi kommer till arrangören och föreläser. Arrangören ansvarar för lämplig utbildningslokal samt eventuell lunch/fika.

I vissa fall ordnar vi öppna föreläsningar som alla kan anmäla sig till, oavsett arbetsplats. Vi lägger ut inbjudan till öppna föreläsningar och fördjupande utbildningar här på hemsidan, och då sker betalning per person.

Priser aktuella år 2020

Heldagsutbildning i krisstöd, ca 09:30 – 16:30, med pauser, samt lunch:

35.000 kr exkl. moms. (43.750 kr inkl. 25 % moms). Priset avser en grupp på minst 15 och som mest 300 personer.

Tips: Många arrangörer bokar en större lokal, exempelvis skolans aula eller en konferenslokal och bjuder in angränsande verksamheter och avdelningar som på olika sätt möter barn och vuxna i utsatta situationer, eller ger stöd till personal. Då blir kostnaden inte så stor för en enskild verksamhet. Priset per deltagare kan då bli mycket förmånligt och fler ur personalen kan få ta del och inspireras.

Som jämförelsepris brukar deltagaravgiften vara omkring 3.000 kr exkl. moms då en enskild deltagare betalar för heldagsutbildning, beroende på situation.

Kortare föreläsning eller halvdagsutbildning: En halvdag, för – eller eftermiddag, eller en kvällsföreläsning, upp till och med 3 timmar: 20.000 kr exkl. moms. (25.000 inkl. 25 % moms).

Halvdagsföreläsning kan även ordnas för två olika personalgrupper under samma dag, kontakta oss gärna så anpassar vi upplägget för er verksamhet samt sänder er en offert!

Vänligen notera att resa ToR Göteborg samt ev. hotellövernattning ingår i samtliga av ovanstående prisuppgifter.

Av- och ombokningar:

Bokning av föreläsning eller utbildning är bindande så snart Sara Johansson eller Helena Hermansson vid Creative Mammals accepterat bokning av ett datum och bekräftat denna skriftligt med arrangören.

Arrangören har rätt att ställa in föreläsningen fram till och med två veckor innan föreläsningsdatumet. Ställs föreläsningen in eller flyttas närmare i tid än så, utgår en administrativ avgift på 3.500 kr, för att täcka en del av de omkostnader vi får om ett arrangemang uteblir.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en föreläsning eller utbildning vid exempelvis sjukdom eller kraftiga trafikförseningar. Om så skulle ske, försöker vi så långt det är möjligt tillgodose arrangörens önskemål om ett nytt utbildningstillfälle. Creative Mammals påtar sig inget ekonomiskt ansvar för inställd föreläsning eller utbildning, oavsett orsak.

Varför kostar utbildningen pengar/kan ni utbilda vår personalgrupp till reducerad kostnad?

 När man ser priset på en utbildning kan det vid första anblicken kännas dyrt. Det är då viktigt att känna till följande:

– Vid ett utbildningstillfälle kommer ofta alltifrån 20-150 personer för att delta. Det betyder att varje person får specialistkunskaper, förmedlat på ett sätt som är lätt att begripa och ta till sig, till en förhållandevis låg kostnad per person.
Som jämförelsepris brukar deltagaravgiften vara omkring 3.000 kr exkl. moms då en enskild deltagare betalar för heldagsutbildning.

– En fristående författare och utbildare har ingen annan grundlön exempelvis från ett universitet eller en myndighet. Det betyder att denna utövare måste stå för alla kostnader själv: resor, förberedelse- och restid, pensionsinbetalningar och så vidare. Bakom en utbildning som håller hög kvalitet ligger många års erfarenhet och timmar av förberedelse och inläsning.

– Priset som faktureras är inte föreläsarens lön. Efter skatt, avgifter och andra omkostnader är det ofta omkring 20 % som kan tas ut i lön, något man ibland glömmer bort.

Vi åtar oss varje år ideella uppdrag eller uppdrag för viktiga målgrupper i samhället till reducerat pris. Vi har mycket stor förståelse för att olika verksamheter har olika ekonomisk förutsättningar.

Men vi ber samtidigt om förståelse för att också en frilansande författare, skribent och föreläsare måste ha en fungerande arbetstillvaro. Därför ber vi dig att i första hand söka extra finansiering, eller gå ihop med en annan verksamhet och dela på kostnaden.

Om du tycker kunskapen är viktig och att utbildningen var bra – bidra gärna genom att ge den som skriver och föreläser rimliga villkor, på samma vis som du förhoppningsvis inte ber din barnläkare eller psykolog att arbeta gratis eftersom “uppdraget är så viktigt”.

Sammantaget handlar alltså priset om många fler faktorer och om mer tid som läggs ner, än den relativt korta stund som genomförandet innebär, på samma vis som att en boks pris i affären inte är författarens lön.