Sara Johansson får särskilt omnämnande i Hippocrates Prize 2018 och 2019

twitterpinteresttwitterpinterest

The Hippocrates Prize for Poetry är ett av världens mest ansedda pris inom lyrik med särskilt fokus på humanioria och lyrik inom hälso- och sjukvården. Varje år får en jury ta ställning till anonymiserade bidrag som sedan publiceras i en antologi.

En speciell kategori finns för personer som på olika sätt arbetar inom hälso- och sjukvården — kirurger, biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, narkosläkare, föreläsare, forskare och beteendevetare. En annan kategori är öppen, här kan vilket bidrag som helst på temat medicin och hälsa vara med och tävla.

I juryn för 2019 års pris fanns BBC-journalisten och BAFTA-vinnaren Kate Adie och ordföranden för PEN International Jennifer Clement. Varje år presenteras en vinnare i varje kategori, och de bidrag som placerat det exklusiva nålsögat läses upp vid en bokrelease. Bokrealesen genomförs i samband med ett årligt vetenskapligt seminarium om humaniora inom medicinsk vetenskap.

Sedan det ansedda Hippocrates Prize for Poetry in Medicine instiftades år 2010, har mer än 8000 bidrag sänts in från över 60 länder. Sverige har två år i rad varit det enda icke-engelskspråkiga land som representeras i kategorin för professionella i hälso- och sjukvården. Sara Johansson stod för bidragen båda dessa gånger.

Titeln på dikten, som i maj 2019 fick ett särskilt omnämnande av jury är ”It Will Only Feel Like a Bee Sting”. (På svenska ung. motsvarande: “Det kommer bara att kännas som ett myggstick”.)

Så här säger Sara själv om sitt bidrag: I sjukvården har vi en stark tendens att göra antaganden om vad våra patienter och deras familjer ”borde” känna, snarare än att ställa frågor och lyssna på vad de känner och behöver. Dikten handlar om makt och auktoritet i hälso- och sjukvården och hur sjukvården själv ibland har svårt att följa sina egna råd. Jag lekte med olika vanliga uttryck som används, och satte ihop dem till en större meningsbärande berättelse.

Också 2018 kvalificerade Sara sig i tävlingen. Då hette hennes bidrag “Expert Advice on Psychotraumatology”. I dikten beskrev hon en situation hon blev kallad till på en avdelning då ett nyfött barn låg och grät otröstlig på ena sidan dörren, medan barnets mamma stod och grät, lika otröstlig, utanför dörren.

“Jag ville beskriva hur vi ibland har svårt att se det allra mest grundläggande, och hur det kan krävas både kunskap och mod för att komma tillbaka till just det.”, säger Sara.

I juryn för 2018 års pris satt bland andra den flerfaldigt prisbelönade poeten och författaren Mark Doty. 2018 deltog Sara vid prisutdelningen och uppläsningen vid The Poetry Foundation i Chicago. Hennes uppläsningar rönte mycket stor uppskattning hos publiken.