Tjänster

twitterpinteresttwitterpinterest

 

Vi föreläser och utbildar i krisstöd och psykologiska aspekter av svåra händelser. Vad hjälper när svåra händelser sker? Vad ska man tänka på i mötet med den som är drabbad? Vad hjälper personalen? Föreläsningarna har ett starkt praktiskt fokus, det vill säga hur kunskap omsätts i praktiken.

Vi har specialiserade föreläsningar och grundutbildningar och specialiserade fortbildningar framtagna för ett flertal olika yrkeskategorier. Exempel: personal och chefer inom skola och förskola, för olika personalkategorier inom hälso- och sjukvården (specialistläkare, barnmorskor, chefer), för kommuners och landstings krisgrupper samt för journalister och kommunikatörer. Också politiker och ledare i samhället behöver kunskap om hur man stärker människans motståndskraft inför svåra händelser.

Vi arrangerar öppna föreläsningar, föreläsningar med både lek och allvar, i syfte att förklara forskning och sprida kunskap på ett begripligt sätt till allmänheten.

– I särskilda fall ger vi rådgivning om psykologiska aspekter av svåra händelser. Rådgivning ges till myndigheter, organisationer, enskilda professionella och offentliga personer. Genomförs per telefon eller vid ett personligt besök, efter överenskommelse. Gäller särskilda aspekter av en svår händelse.

Vi skriver utlåtanden om utländska och svenska böcker och artiklar eller riktlinjer, samt ger råd inför framtagandet av riktlinjer, där ämnet knyter an till våra specialistsområden.

Vi bidrar med expertkunskap och idéer då filmer eller böcker behandlar katastrofer och reaktioner vid svåra händelser.

Sara Johansson skriver artiklar och personliga reflektioner, samt medverkar i vissa fall i panelsamtal och seminarier.

Vi arbetar inte med psykologisk behandling av enskilda eller grupper. När du väljer en behandlare för psykisk ohälsa, eller anlitar någon som ska göra dylika bedömningar, ska du alltid fråga efter vederbörandes legitimation och utbildning.

 

Varmt välkommen att kontakta oss med din förfrågan!